Y Dược Phúc Nguyên

 • http://rohaumon.net/admin/
 • http://rohaumon.net/admin/http://facebook.com/
 • Y dược phúc nguyên chuyên điều trị  u bướu, ung bướu, nhọt độc bằng bài thuốc dân tộc lá rừng. Nhiều đời là khắc tinh của các bệnh khối u, bướu. Bệnh nhân sau 1- 3...

 • ung thư thanh quản

  Y dược phúc nguyên chuyên điều trị  u bướu, ung...
 • ung thư túi mật

  Y dược phúc nguyên chuyên điều trị  u bướu, ung...
 • ung thư xoang

  Y dược phúc nguyên chuyên điều trị  u bướu, ung...
 • ung thư đường tiêu hóa

  Y dược phúc nguyên chuyên điều trị  u bướu, ung...
 • Ung thu tiền liệt tuyến

  Y dược phúc nguyên chuyên điều trị  u bướu, ung...
 • Hậu bối không phải là nhọt độc, nó chỉ là nhọt có rễ, nhiều mạch như tổ ong mà thôi. Điều trị bằng phẫu thuật không bao giờ khỏi mà nó sẽ lan rộng ra gây hoại tử ngày...

 • VIÊM XƯƠNG, RÒ XƯƠNG, RÒ TỦY

  Bệnh viêm xương, rò xương, rò tủy, u tủy...với tây...