Ung Thư Cổ Tử Cung

  • http://rohaumon.net/admin/
  • http://rohaumon.net/admin/http://facebook.com/

ung thư nội mạc tử cung là căn bệnh đứng hàg thứ ba trong các bệnh ung thư phụ khoa ở nữ gới

Phương pháp mới giúp phát hiện và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung đã được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ) chấp nhận, đó chính là test papillomavirus ở người (HPV).