Rò Hậu Môn

  • Rò hâu mộn
  • Rò hâu mộn

Nếu mới mọc nhọt, dù nhọt to cỡ nào, bệnh nhân chỉ cần lấy lá  táo, lá dâm bụt thêm vài hạt muối dã nát đắp vào mun nhọt, đang sưng nóng đỏ đau. Để qua đêm 1-3 ngày mồi ngày đắp, bọc, bó, dán 1 lần là tan mụn nhọt. Nếu có ngòi rồi thì sẽ hút mủ, hút ngòi. Thường sau 10- 12h đắp hỗn hợp trên. Nếu là áp xe nông sẽ giảm đau, tiêu viêm, tiêu sưng nhanh chóng. Áp xe sâu có thể dùng lá khoai lang tím thêm nụ lá vối non. Dã đắp sẽ tan khối áp xe, nhiều trường hợp sưng nóng đỏ đau chết dở sống dở sau vài tuần là êm nhẹ, đúng như thần tiên trong nhân gian. Bài cổ phương, cổ truyền, cổ nhân dòng họ nguyễn đình lưu truyền nhiều đời chữa bệnh áp xe cho hiệu quả giỏi. Nếu mụn nhọt chưa làm mủ, chớm sưng, nóng, đỏ đau, còn non thì thêm vài nhánh tỏi. Đã vỡ mủ rồi thì bỏ toi đi. thêm lá từ bi sẽ tốt hơn.