Ung Thư Buồng Trứng

  • https://rohaumon.net/admin/
  • https://rohaumon.net/admin/http://facebook.com/
Chúng ta cùng tìm hiểu chẩn đoán và điều trị ung thư buồng trứng.
Ung thư buồng trứng là những khối u ác tính ác tính xuất phát từ buồng trứng phát triển xâm lấn và di căn sang các cơ quan tổ chức khác.
Chúng ta cùng tìm hiểu về  giai đoạn và các yếu tố nguy cơ của căn bệnh ung thư buồng trứng